Новини

„Солта на живота” ще пази и възстановява лагуната Атанасовско езеро

10.10.2012 г.

Проектът е на стойност от 2 013 027 евро, 75% от които се осигуряват от Европейския съюз чрез програма LIFE+ Природа.

Благодарение на проекта ще бъде изчистен 23-километровия сладководен канал, който обгражда езерото и събира дъждовната вода от населените места и нивите наоколо. Ще се ремонтират дигите и валовете, разрушени по време на голямото наводнение през 2010 г., за да се осигурят подходящи места за гнездене на редките видове птици, които обитават лагуната. Два нови острови за гнездене на саблеклюни и рибарки ще бъдат специално изградени в лагуната.

Голямо внимание ще бъде отделено на мониторинга на лагуната, за да се установи как точно мерките, които ще предприеме проектът, ще се отразят на неблагоприятното природозащитно състояние на застрашеното и рядко местообитание – крайбрежна лагуна.
Повишаването на чувствителността и познанието на посетителите за уязвимостта на лагуната и присъщото ѝ биоразнообразие ще бъде постигнато чрез развитие на интерпретационна система в южната част на езерото.Специално укритие на нивото на водата, пътека на Саблеклюна и на Солта, Фестивал на солта и множество изложби ще са само част от нещата, които ще се случат за бургазлии и всички гости на града по време на проекта.

Проектът “Солта на живота” е голямо признание за Бургас и неговите природни ценности. Това е първия район в България, който получава за втори път финансиране по Програма LIFE+ на ЕС.

Гости на събитието ръководителите на всички български проекти, финансирани от Програма LIFE+ Природа, които са на двудневна среща в Бургас с представителите на Европейската комисия - г-н Саймън Гос (експертът от Генерална дирекция „Околна среда” на ЕК, който отговаря за проектите по LIFE+ в България) и г-жа Брунхилде Рак (финансов експерт по LIFE+) и с мониториращия експерт за България – г-н Ивайло Зафиров.
Шоколадът с морска сол бе осигурен от нашия норвежки партньор Бьорн Арне Нас, с който работихме по Странджа.