Новини

Замърсяването на Черно море обсъждаха експерти

09.10.2018 г.

Експерт на Българска Фондация Биоразнообразие изнесе презентация за пластмасите и лагуните по света и какви са опасностите за Черно море по време на семинара „Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на околната среда“, който се проведе на 2 и 3 октомври 2018 в Експозиционен център ФЛОРА – Бургас.
 
Семинарът бе част от проект BSB552 "Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ (BSB552 “RedMarLitter”) в партньорството между Фондация “Виа Понтика”, Oбщина Бургас, Университет "Овидиус" в Констанца и Държавния университет на Ив Джавахишвили в Тбилиси по съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“. Проектът ще се занимава с темата за иновативни технологични решения и създаване на единна база данни с основна цел да се редуцира замърсяването и да бъдат внедрени механизми на устойчив екологичен мениджмънт в Черноморския басейн.
 
Участваха много интересни лектори и се дискутираха разнообразни теми, свързани с Черно море и опазването му - мониторинг на морските отпадъци и на тези, отложени по дъното, зауствания и брегови емитери, дистанционни и визуални наблюдения на морските отпадъци, отговорността на хората пред устойчивото развитие на морската екосистема, оценка на риска от замърсяване в Черно море, корабите и ние като източник на замърсяване и какво всеки от нас може да направи още сега.

Добрата новина е, че залата бе пълна с млади хора - студенти по екология от Университет "Проф.д-р Асен Златаров", както и с доста журналисти, което дава надежда, че проблемите могат да намерят своето решение, стига да се поставят на масата и да се говори и действа за тях открито и с желание.