КОГА и КАК да посетим езерото?

ТОЧКАТА

17.11.2015 г.

„Точката” е открит пункт за наблюдение на миграция, известен вече по целия свят. Всяка есен се посещава от стотици запалени туристи, които идват да проследят есенната миграция на птиците по въздушния им път Виа Понтика.

„Точката” е разположена на дига в северната част на Атанасовско езеро на 200 м от бариерата и над ниските сгради на Черноморски солници АД. За да се достигне до Северни солници е необходимо да се излезе от Бургас в посока Сарафово и на детелината над езерото да се хване в посока Солници, а под пътя да се поеме на север (т.е. наляво), за да достигне от другата страна на езерото. Оттам по тесен асфалтов път се стига до бариерата на Черноморски солници АД.

Мястото е лесно достъпно със собствен транспорт. С обществен транспорт – може да се използва автобус №6 до с. Рудник, който спира сравнително близо до Точката (след пътната детелина, но отгоре на пътя в посока Каблешково).

Първи започват своето пътешествие белите щъркели, които от 10 август започват да изпълват небето над езерото и пикът им обикновено е в края на август. За добри наблюдения препоръчваме дните след дъжд, когато птиците са много активни и могат да се видят големи ята. Оттук прелита над 80% от европейската популация на белия щъркел, цялата популация на розовия пеликан, на къдроглавия пеликан и голяма част от тези на дневните грабливи птици – осояди, соколи, малки и големи кресливи орли, тръстикови блатари, вечерни ветрушки, могат да се видят дори и лешояди.

Атанасовското езеро е едно от най-значимите места в Европа с „тесен фронт” на миграция