Новини

Солниците в Улцин, Черна гора

07.11.2018 г.

Солниците навсякъде из Европа са необикновено място, което си заслужава да бъде видяно, посетено, харесано… Преди няколко месеца немската природозащитна организация EuroNatur ни алармира за нуждата от спасяване на солниците в Улцин, Черна гора. Бяхме чували за тях от колеги, които бяха идвали на място, но не познавахме историята и биоразнообразието им. Запознахме се с кампанията Save Salina и подкрепихме усилията на природозащитниците чрез подписване и разпространение на петицията до Министър председателя на Черна гора за обявяване на защитена територия.

Случайно или не, но в края на октомври БФБ бе поканена да излъчи представител в обучителен модул на IUCN за трансгранично опазване на природата, не къде да е, а точно в Улцин. Това ни позволи след края на тридневното обучение, част от групата, която не е отпътувала да се организира помежду си и да направим кратък тур до солниците.

Бяхме водени от отдадената на каузата Zenepa Lika от местната организация MSJA („Martin Schneider-Jacoby Association“), създадена през май 2016, за да опазва биоразнообразието на Солници Улцин и други природни обекти в района. Видяхме на живо какви могат да са последствията от една лоша приватизация на производство. Днес всичко е унищожено, а красивата някога сграда на управата, която е полуразрушена беше стряскаща гледка за всички нас.“ – споделя Радостина Ценова. Въпреки това десетките розови фламинги, къдроглави пеликани, малки корморани и патици, които видяхме в момента дават надежда, че скоро това място ще получи така дълго чакания специален статут на защита от Черногорското правителство, а някой ден може би и самия солодобив ще се възстанови и ще дава поминък на хората от региона.

Солниците са създадени 1927 г., но са започнали да произвеждат сол от 1937 г. И тук, както и при нас с Атанасовско езеро – солниците са борили маларията, която е върлувала из района. Това всъщност е първата фабрика в Черна гора и е причината Улцин да се превърне в град. Интересно е, че за разлика от нашите солници, тук солничарите са живеели със семействата си целогодишно и тук са се раждали децата им. Средният добив на сол през годините е около 30 000 тона/годишно, като най-добрата им реколта е от 54 000 тона. А работещите са били 400-500 човека. Имали са голяма лаборатория, теснолинейка с вагонетки, в които се е товарила солта, кристализатори и система от свързани басейни за концентриране на водата. Но с приватизацията ситуацията в солниците се променя и интересите за застрояване на апетитния терен в близост до морето се увеличават. Компанията Еврофонд, която приватизира предприятието за няколко години го довежда до унищожение, въпреки усилията на местната организация Center for Protection and Research of birds (CZIP) / BirdLife Montenegro и международната подкрепа на  BirdLife International, BirdLife Europe, секретариата на Бернската и Рамсарската конвенция, ЕК, Евронатур и др. организации от Черна гора и региона.

През 2012 е постигнат голям успех, когато правителството на Черна гора е решило да откаже на фабриката, обхващаща 15 кв.км разрешение да превърне солниците, които са една от най-важните солени влажни зони в средиземноморската зона, в туристическа атракция с хотели и голф игрища.  Освен това правителството решава да предостави на територията, която вече е международно призната за нейното естествено богатство (като IBA, Emerald зона, и потенциално Рамсарско място и Натура 2000 зона), подходящ статут на защитена територия и природно наследство, каквито напълно заслужава.

Солниците са част от делтата на Bojana-Buna, която се образува в устието на река Бояна - естествена граница между Черна гора и Албания. Милиони птици разчитат на този птичи рай всяка година. Това е една от най-важните зони за птиците и биоразнообразието на Адриатика (IBA), със своите невероятни 250 вида, които гнездят или просто спират през пролетта и есента, за да почиват, докато пътуват по миграционния маршрут в източната част на Адриатическо море. Тук са наблюдавани видове като белочела рибарка, блатна лястовица, турилик, синяви, лопатарки и др.

През 2013 г. приватизираното предприятие спира да работи и работниците са освободени. Все още в полуразрушеното хале има сол, добита през тази година, която дори не е продадена. Но по-страшното е, че помпите, чрез които се управляват водите в солниците вече не функционират и всяка година част от потомство на птиците там бива унищожено от високите води, които навлизат безпрепятствено. Повече подробности вижте от любопитния и много красив филм на колегите от Черна гора.

За съжаление до този момент солниците все още нямат никакъв официален статут на защита, но уверенията на министерството за устойчиво развитие и туризъм в Черна гора са, че в съвсем скоро време това ще се случи и ней-вероятно Общината в Улцин ще трябва да осигури управлението на бъдещата защитена територия. Оставаме в очакване на добри новини от това важно място, много подобно на нашето Атанасовско езеро.