Новини

Седем дни 70 доброволци ремонтираха домовете на птиците в Атанасовско езеро

29.08.2018 г.

70 доброволци успяха да ремонтират домовете на птиците в единствената по рода си солена лагуна у нас – Атанасовско езеро по време на 30-та природозащитна бригада на Българското дружество за защита на птиците, провеждаща се край Бургас.

За седем дни бяха укрепени и поправени два насипни острова и пет наколни платформи, на които гнездят редките обитатели на Атанасовско езеро - гривести и речни рибарки, саблеклюни, кокилобегачи и други. Повредени сериозно от тазгодишните дъждове, благодарение на доброволния труд на младите хора, събрали се от цялата страна, островите и платформите вече са готови напролет да приемат новите си обитатели.

Атанасовско езеро е най-богатата на птици влажна зона в Европа. В него са установени 333 вида птици от близо 500 в Европа. Затова и северната част на солената лагуна е защитена територия – поддържан резерват, а южната е защитена местност „Бургаски солници“. Лагуната е част и от екологичната мрежа Натура 2000.

Доброволците, участници в природозащитната бригада, помогнаха още за поддържане в добро състояние и на местата за хранене и почивка на редки птици, които се срещат в още една защитена територия край Бургас – защитена местност „Пода“. Там те окосиха тръстиковите масиви, които се намират непосредствено пред едноименния природозащитен център и така осигуриха по-лесен достъп до храна за много птици, като чапли и ибиси.

Тази година природозащитната бригада организирана в полза на един от най-ценните ресурси на Атанасовско езеро – неговите птици, се проведе за 30-ти път. Това са 30 години на реални действия за опазване на природата, нестихващ ентусиазъм и утвърждаване на доброволчеството у нас. Това е най-старата природозащитна бригада в България.

“Бригадата е привлекателна и устойчива във времето, защото е най-добрата форма участниците в нея да почувстват и видят резултатите от своя труд, да бъдат заедно в незабравимата атмосфера, която възниква само сред хора с еднакви ценности. Времето не е случайно избрано, а е свързано с проследяването на есенната миграция на реещите се птици по миграционния път „Виа Понтика“, споделя д-р Петър Янков, един от основателите на БДЗП.
Точно в Бургас, край северната част на езерото с червените води, се разполага „Точката“ – мястото, от което се извършват наблюденията на мигриращите птици. През годините вече добре позната и на чужденците дошли у нас, за да се порадват на стотиците хиляди летящи бели щъркели и десетките хиляди розови и къдроглави пеликани. На „Точката“ по време на цялата природозащитна бригада има човек, който добре познава птиците и е в помощ на всеки желаещ да научи повече за тях, както и да се обучи в преброяването им.

Връщайки се назад във времето д-р Петър Янков споделя още „Това е мястото, на което преди 30 години, ние младите тогава ентусиасти разбрахме за проблемите, с които се сблъскват птиците в района“. Така се заражда идеята за природозащитната бригада – като естествен стремеж да се помогне на птиците и природата. И така вече 30 години!

Природозащитен лагер „Атанасовско езеро‘2018“ се организира от БДЗП и провежда в рамките на проект „Солта на живота“, който се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с Българско дружество за защита на птиците и „Черноморски солници“ АД. Проектът е съфинансиран от програма LIFE+ на ЕС.