Новини

С шоколад с морска сол от Атанасовско езеро стартира новият проект „ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА“

20.02.2019 г.

С дегустация на занаятчийския шоколад с натурална морска сол от Атанасовско езеро, произведен от шоколадиерите Гайо започна представянето на новия проект на Българска фондация Биоразнообразие „Лагуната на живота“. Впечатлени от стойността на езерото и от работата на  БФБ за поддържане на тази ценна Натура 2000 зона, производителите от „Гайо“ даряват 7 % от стойността на всеки шоколад за дейности за опазването ѝ.

Това именно е моделът, който ще тества и развива новият проект за Атанасовско езеро, чийто старт бе даден официално в Експозиционен център ФЛОРА – Бургас с участието на много настоящи и потенциални партньори. “Лагуната на живота“ е нова възможност да се опази симбиозата човек-природа в Атанасовско езеро.

Проектът е един от най-сложните и комплексни опити за възстановяване на местообитания и управление на крайбрежна влажна зона в Европа. Финансирането е осигурено от Програма LIFE на Европейската комисия е и поредното доказателство за високата консервационна стойност на езерото и за европейската му значимост, както и висока оценка за извършената досега работа за опазване на лагуната.

В хода на 6-годишния проект ще се популяризират екосистемните услуги от езерото и ползите от Натура 2000 зоната както за хората, така и за самата територия. Ще се търсят нови продукти като шоколада със сол, сапун с луга или натуралната сол от Атанасовско езеро „Цвете на солта“, които ще популяризират ценността на Натура 2000 зоната като място за солодобив, но и за опазено биоразнообразие, рекреация и вдъхновение за хората. Ще се търси устойчив финансов механизъм, който да позволи дългосрочното опазване на тази природна територия чрез създаване на специален фонд и добавена стойност на новите продукти /услуги.

Ще работим на ново ниво – екосистемно, за да повлияем на всички процеси и взаимовръзки, на различните съобщества, видове и комплекса от природни местообитания, на целостта на Атанасовско езеро, защото когато една екосистема е здрава, тя може да се саморегулира или „да се лекува сама от болестите си“. За първи път ще възстановим цялостно 3 големи диги, съществували преди повече от 40 години, за да подобрим циркулацията на водата в лагуната, да премахнем колебанията на солеността и водното ниво като ползваме традиционна технология, чрез която в началото на миналия век са строени тези диги. Така ще създадем и 50 дка нова гнездова територия в най-предпочитаните от птиците места в езерото.“ – заяви Дияна Костовска, ръководител на проекта по време на своята презентация.

Акцент в проекта ще бъде създаването на благоприятни условия за редкия европейски вид птица – голям воден бик чрез възстановяване на съществуващ в миналото ретензионен водоем, който сега е запълнен с наноси и представлява риск от наводнение за езерото. Там ще бъде създадена мозайка от микрохабитати за целия жизнен цикъл на големия воден бик, ще се възстанови водния режим и ще се подобрят условията във водите.

Ще се възстанови считаното за изчезнало в миналото растение морска рупия, за да се тества чрез него подобряване качеството на водата в Атанасовско езеро. За намаляване на негативните процеси в екосистемата е предвидено възстановяване на 14 км вътрешни канали и 17 км минидиги, както и ремонт на морския шлюз Север. Така ще бъде поддържана жизненоважната връзка с морето и ще бъде възобновена естествената циркулация на водите в езерото, за да се създадат условия за миграция на водните организми.

Проектът ще има важна социално-икономическа стойност чрез създаването на зелени работни места и развитието на продукти с добавена стойност, които ще бъдат по-скъпи и търсени и ще ползват природните ресурси на Атанасовско езеро, както и нови услуги от езерото. Ще се търси решение на проблема с ниската цена на солта и рискът от изоставянето на традиционното производство на сол.
Успешното партньорство между неправителствени организации и бизнес - БФБ, БДЗП и Черноморски солници АД, е надградено с участието на нов партньор – местната организация „Заедно 2011“. Проектът „ Лагунат на живота“ е един от трите български проекта, одобрени за финансиране през 2018 година (два в област „Природа“ и един в „Информация“).
 
 
 **************************************************

„Лагуната на живота“ е краткото име на проект Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания”/ LIFE17 NAT/BG/000558”, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия и изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Черноморски солници АД, Българско дружество за защита на птиците и „Заедно 2011“.  Очаквайте скоро уебсайта на проекта, а дотогава следете за всичко най-интересно във фейсбук страницата ни Лагуната на живота/ The Lagoon of Life.