Новини

Розово ли е бъдещето на Атанасовско езеро?

15.12.2017 г.

Промените в климата са една от причините в Атанасовско езеро да се появят нетипични видове, които само до преди няколко години са били редки и екзотични. Такъв е случаят с розовото фламинго, което през есента достигна рекордна численост от 66 птици в Южно Атанасовско езеро. Да, бъдещето, което се задава е розово, но розово ли е наистина?!

Орнитолозите от БДЗП, които следят състоянието на птиците в лагуната и повлияването им от дейностите, извършвани по проект „Солта на живота“ представиха по време на десетата среща на Обществен съвет за Атанасовско езеро анализ на данните, събирани през последните години. Сравнение бе направено с периода до 2003 г., когато данни са събирани от Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (чийто приемник е Българска фондация Биоразнообразие). Сега се е увеличил броя на гнездещите в езерото птици от 62 на 86 вида, но езерото вече не е единствен дом за 4 вида, както е било дотогава. Малката черноглава чайка сега не гнезди в езерото, за разлика от речната рибарка, която се е превърнала в най-масовия обитател и има рекордна за последните 26 години численост.

Птиците са важен индикатор за състоянието на околната среда, но е важно да се следи влиянието на другите дейности, които се извършват около езерото – замърсяването от земеделските земи, пожарите в околните територии, сериозното присъствие на повече от 10 хищника и др.

Обсъдени бяха мерките срещу последиците от наводнения на база на опита от последното такова в Бургаски регион на 25 октомври 2017. Ползата от превантивния мониторинг е много голяма и е предотвратила човешки жертви, затова Община Бургас планира разширяване на системата за ранно предупреждение и включване на нови точки, включително и на Атанасовско езеро. От декември 2016 е в сила Плана за управление на риска от наводнение, в който са представени карти с районите със значителен потенциал за наводнение. За съжаление те са изготвени на база данни преди 2013 г., а именно след това започва периода с големи наводнения в Бургаска област.

Сериозен дебат предизвика темата за хищниците в езерото и за мерките, които трябва в да се предприемат, за да се намали влиянието им върху гнездещите птици.

Висока оценка получи екипът на „Солта на живота“ за почистването на обходния канал, който вече е готов на 77 % и остават още 5 км до окончателното му почистване. През август бе завършен най-големият остров за гнездене на птици, където природозащитниците се надяват да загнездят къдроглави пеликани. Пак тогава бе открито новото пространство на Атанасовско езеро – „симБиотично“ в района на басейните с луга и кал, в което жителите и гостите на град Бургас имат възможност да се запознаят с историята на Атанасовско езеро като важна природна територия и място за добив на сол. Мониторингът на посетителите през летния сезон показа над 250 000 посетители по Пътеката на солта.

Специална интерактивна карта бе изработена за Атанасовско езеро, която съдържа подробна информация за защитените територии и всички възможности, които езерото предлага като маршрути, наблюдение на птици, спорт, фотография и здраве.

Следващият повод да се съберат членовете на Обществения съвет за Атанасовско езеро е отбелязването на имения му ден на Атанасовден, който за трета година ще събере участници в полумаратона Атанасовско езеро – от Морското Казино до границите на резервата – бягане и колоездене, но на 21 януари 2018 г.

Общественият съвет за Атанасовско езеро е създаден през март 2013 г. в рамките на проект “Солта на живота”, LIFE+.