Конкурси за лагуната

Рекламни материали за лагуната

През януари 2013 г. се проведе ученическия конкурс „Лагуната Атанасовско езеро”, организиран от Природонаучния музей Бургас в партньорство с РИО на МОМН и Българска Фондация Биоразнообразие с подкрепата на проект „Солта на живота”, финансиран от програма LIFE+ на ЕС.

На 30 януари 2013 г.  в Природонаучния музей се проведе заседание на журито на конкурса в състав:
1. Д-р Светла Далакчиева – ПНМ
2. Радостина Ценова – БФБ
3. Петя Йорданова - ПНМ
4. Божана Ходулова-Рибарова - ПНМ
5. Андриана Андреева – БФБ
Което разгледа и оцени постъпилите творчески работи в оказания срок, а именно – 25 януари 2013 г. 
Общо 159 деца от училищата в гр.Бургас и гр.Карнобат се включиха в конкурса. След като се запозна с всички предложения журито определи следните финалисти, които ще бъдат поканени в Природонаучния музей, за да получат своите грамоти и награди:

I. Проект за картичка

1во място:
Кристина Шопова - ОУ „Св. Климент Охридски” гр.Бургас, с ръководител Т.Панайотова
2ро място:
Стоянка Станкова - СОУ „Йордан Йовков” гр.Бургас, с ръководител Златка Стайкова
3то място:
• Ширин Маринова - ОУ „Св. Климент Охридски” гр.Бургас, с ръководител Т.Панайотова
• Белослава Милева - От СОУ „Йордан Йовков” гр.Бургас, с ръководител Златка Стайкова
• Невена Стоилова - ОУ „Пейо Яворов” гр.Бургас, с ръководител Красимира Ибришимова

II. Проект за дипляна

1во място:
Мари Дапчева - ОУ „Пейо Яворов” гр.Бургас, с ръководител Матейка Колева
2ро място:
Любомир Костадинов - СОУ „Йордан Йовков” гр.Бургас, с ръководител Златка Стайкова

III. Проект за брошура

1во място, общ проект на:
• Красимира Костадинова
• Валентина Ангелкова
• Нина Георгиева
• Йоанна Георгиева
• Антоанета Тонева
• Сияна Кехайова
• Мая Гайтанджиева
• Натали Ангелова
• Емил Иванов
• Величка Симова
• Златина Костова
• Антоанета Карагьозова
От ОУ „Братя Миладинови” гр.Бургас, с ръководител Емилия Генова

2ро място, общ проект на:
• Камелиа Матева
• Екатерина Иванова
• Мария-Магдалена Ботева
• Ваня Щерева
от СОУХЕП „Кирил и Методий” гр.Бургас, с ръководител Грета Стоянова

3то място, общ проект на:
• Диляна Георгиева
• Елеонора Драганова
• Ели Лазарова
• Айлин Салиева
• Велина Ненчева
• Нелина Орозова
• Пламен Ставрев
• Атанас Михайлов
• Мирен Осман
• Христина Вълчанова
от СОУ „Константин Преславски” гр.Бургас, с ръководител г-жа Ганева

IV. Проект за аудио клип:

1во място
Динко Петров - От ПГЕЕ „Константин Фотинов” гр.Бургас, с ръководител Женя Бинева
2ро място, общ проект на:
• Николай Михалев
• Боян Боев
от ПГЕЕ „Константин Фотинов” гр.Бургас, с ръководител Женя Бинева
3то място
Петър Петров Таштепелиев - ПГЕЕ „К. Фотинов” гр. Бургас, с ръководител Женя Бинева

Специални награди:
Биляна Георгиева - ПМГ „Никола Обрешков” гр.Бургас
Памела Грозева - ДЦ „Св.Н. Чудотворец” ОУ „Пейо Яворов”, с ръководител Иванка Георгиева
Никола Овчаров - ОУ „Свети Княз Борис I”, с ръководител Лиляна Желева

Официалното награждаване на участниците в конкурса ще се проведе в навечерието на Световния ден на влажните зони на 1 февруари от 16.00 часа в залата на Природонаучният музей (ул. „К. Фотинов” 30).