Новини

Районен съд Бургас отмени глобата на "Лукойл Нефтохим" за разлива във Вая

22.12.2015 г.

Районният съд в Бургас е отменил глобата от 9200 лв. на "Лукойл Нефтохим" за разлива във Вая, който се случи на 17 юни 2015 г. Причината за отмяната е допуснатите в административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения, необосноваността на приетите за установени фактически положения и изначалната липса на осъществено административно нарушение. Или казано на по-разбираем език - „Лукойл Нефтохим” АД в случая нито е причинил, нито е допуснал да настъпи замърсяване на земната повърхност. Освен това експертите от РИОСВ, които са съставили акта са допуснали някои грешки, което дава основание на съда да отмени акта им.

Причината за пробива и последвалия разлив на бензин са престъпни действия на лице, чиято самоличност до момента не е установена. От Лукойл след постъпване на сигнала за пробива незабавно са предприети мерки за отнемане налягането по тръбата и обратното изпомпване на наличното в нея гориво с цел минимизиране на разлива и замърсяването. Наред с това, без забава са били уведомени и всички компетентни контролни органи и община Бургас, на чиято територия е настъпил инцидента.

От РИОСВ Бургас заявяват, че за замърсяването е връчен акт на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и е издадено наказателно постановление в размер на 100 000 лева. Сумата е заплатена от дружеството. Освен това е наложена още една еднократна санкция на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД за замърсяване на земна повърхност с нефтопродукти в размер на 9 220.80 лева, която именно е обжалвана и е отменена от съда на първа инстанция. Тя ще бъде обжалвана от страна на РИОСВ-Бургас.

Според изявлението на РИОСВ Бургас теренът, където стана разливът, е почистен и при последващи проверки бе установено, че последиците от него са отстранени. Неколкократните огледи на  акваторията на езерото Вая в границите на защитената местност, в западната част на водния басейн и в защитената зона „Бургаско езеро“ от екологичната мрежа „Натура 2000“ не констатираха щети и неблагоприятни последствия върху фауната. Единствените намерени мъртви екземпляри – нощна чапла и костенурка бяха изпратени за експертиза, която не потвърди отравяне е нефтопродукти.