Публикации

е-бюлетин #6 / 2018

Представяме ви шестият последен брой на е-бюлетина на проект "Солта на живота", който съдържа актуална информация за всичко най-важно и интересно, което се е случило през 2018 г. в крайбрежната лагуна Атанасовско езеро и около нея. 
е-бюлетин # 6 3 Mb (pdf) свали


Консервационен план след края на проект СОЛТА на ЖИВОТА, LIFE+

Представяме ви Консервационният план след приключването на проекта (After-Life Conservation Plan), който предлага конкретни консервационни мерки/дейности за периода 2018 – 2023 г. С изготвянето на този план се цели поддържане на ефекта от консервационни дейности и постигане на заложените дългосрочни природозащитни цели за Натура 2000 зона „Атанасовско езеро“.

Благодарим на всички експерти и представители на институции и организации, които участваха в дискусиите и представиха  своето мнение и визия за Атанасовско езеро, което беше много полезно за определяне бъдещето на тази природна територия.

Планът може да изтеглите в края на текста (има го наличен и на английски език).
Консервационен план 11 Mb (pdf) свали


Кратък отчет на проект "Солта на живота", LIFE+

Какво накратко направи нашият екип за 6 години за крайбрежната лагуна Атанасовско езеро, може да научите, ако изтеглите тази брошура (налична е на български и английски език) или ни потърсите за хартиено копие. В средите на програма LIFE+ този отчет е известен като Laymаn'r report и е много важен, защото чрез него по един достъпен и понятен начин са представени основните дейности, постижения и предизвикателства пред проекта за този период. 
Кратък отчет 9 Mb (pdf) свали
Layman's report 9 Mb (pdf) свали


Създаване на благоприятни условия за къдроглавия пеликан

Докладът "Създаване на благоприятни условия за къдроглавия пеликан (Pelicanus crispus) в Атанасовско езеро е изготвен през 2017 г. от екипа на проект "Солта на живота", LIFE+.
report Pelecanus crispus 833 Kb (pdf) свали


Доклад Природни местообитания и растителност в Атанасовско езеро

Доклад Природни местообитания и растителност в Атанасовско езеро е изготвен от проф. д-р Ива Апостолова, ИБЕИ - БАН през 2017 г.
Habitats and vegetation Report 1 Mb (pdf) свали


Доклад за местообитание 1310 в Атанасовско езеро

Мониторинг на възстановяването на местообитание 1310 - Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени при изграждане на елементи на солодобивната инфраструктура

Проф. д-р Ива Апостолова – ИБЕИ–БАН 
Гл. асистент д-р  Десислава Сопотлиева – ИБЕИ – БАН
Дипл. еколог Спас Узунов – БФБ/ Солта на живота 
habitat 1310 report 2 Mb (pdf) свали


Доклад за инвазивните видове в Атанасовско езеро

Изготвен през 2016 г. от проф. д-р Ива Апостолова, ИБЕИ - БАН
Invasive species report 761 Kb (pdf) свали


Доклад за местообитание 1410 в Атанасовско езеро

Проучване на разпространението и състоянието на природно местообитание 1410 Средиземноморски
солени ливади на територията на защитена зона BG0000270 Атанасовско езеро
София, юли 2017

Проф. д-р Ива Апостолова – ИБЕИ–БАН 
Гл. асистент д-р  Десислава Сопотлиева – ИБЕИ – БАН
Дипл. еколог Спас Узунов – БФБ/ Солта на живота 
report habitat 1410 2 Mb (pdf) свали


Доклад за ползване на фотокапани в Атанасовско езеро

Един от съвременните методи за събиране на информация за заплахата от хищници е прилагането на наблюдение с фотокапани. Запознайте се с доклада за използването на фотокапани за излседване на хищничеството в Атанасовско езеро, изготвен от консервационния експерт Спас Узунов.
report photo traps bg 2 Mb (pdf) свали


Пътеводител-че за лагуната

"Пътеводител-че за Лагуната" е вдъхновено от изложбата "Симбиотично" и от него може да научите всичко най-важно за Атанасовско езеро - местоположение, традиционен начин за солодобив, птици и обитатели, основни заплахи и всичко интересно, което може да се прави около лагуната.
Пътеводител-че 7 Mb (pdf) свали