Правила за посещения

Атанасовско езеро е необикновена територия. Северната му част е резерват. Южната е защитена местност. Цялото езеро и прилежащите на север земеделски земи са Натура 2000 заона. Разположено е между кварталите Изгрев, Зорница и Сарафово. Южната му част е опасана с вело алеи. И двете части на езерото се използват за солодобив, а до северната е разположено и летище Бургас.

Всичко това определя нуждата от спазването на някои правила, когато се намираме в района на езерото. Най-вече да не замърсяваме, да не безпокоим обитателите и да не ги унищожаваме.

Достъпът в резервата се ограничен само по два маршрута, при преминаването по които е важно да следваме няколко прости правила:

•    не се отклоняваме от маркираната пътека и не навлизаме в резервата, по дигите и валовете и в басейните;
•    не замърсяваме с битови и други отпадъци;
•    не събираме или увреждаме по какъвто и да е начин растенията;
•    не убиваме, улавяме, преследваме, обезпокояваме или увреждаме животните, в т.ч. птиците;
•    не палим огън и не бивакуваме;
•    не вдигаме шум, не извършваме резки движения и се движим компактно;
•    при наблюдение на нарушения, нередности, при опасност или нещастен случай потърсете помощ на тел. 112.