Новини

Полски LIFE проект на обменно посещение в Бургас

29.09.2017 г.

Група от 8 полски колеги, които работят по проект „Опазване на белия щъркел в речните долини на Източна Полша“ / LIFE15 NAT / PL / 000728 посетиха района на проект Солта на живота и се запознаха с работата и постигнатите резултати на българските си колеги. В групата бяха включени представители на водещата организация - Полското дружество за защита на птиците (PTOP), както и на партньорите - Национален парк Biebrza и Ландшафтен парк Łomża.

След като ръководителят на проект „Солта на живота“ направи презентация за нашата дейност и за района, полските колеги също представиха своята организация и проектът им, насочен към белия щъркел – вид от Приложение 1 на Директивата за птиците. 18-те обекта от мрежата "Натура 2000", обхванати от проекта са важни убежища на белия щъркел. Местата се характеризират с популации с изключително висока плътност, висока стабилност на числеността и добри консервационни условия. Въпреки това, общественото приемане на големи гнезда на щъркели на комините и покривите намалява, което, заедно с други социално-икономически промени, биха могли да окажат отрицателно въздействие върху белия щъркел в Полша.

Проектът LIFEciconiaPL има за цел да поддържа добрия природозащитен статус на белия щъркел в речните долини на източна Полша, където популацията на вида е около 1 600 двойки.

Дейностите по проекта са:
• Защита на около 400 места за гнездене;
• Увеличаване на обществената толерантност към гнездата на щъркелите на сградите;
• Намаляване на смъртните случаи от бял щъркел, причинени от електропроводи;
• Подобряване на ефективността на два центъра за рехабилитация на белия щъркел; и
• Спиране на загубата на биологично разнообразие чрез защита на този вид.

На терен екипите на двата LIFE проекта посетиха Пътеката на саблеклюна и Укритието на наблюдение на птици, откъдето наблюдаваха пеликани, както и интензивна миграция на грабливи птици след дъждовното време в сряда. На отсрещния бряг на езерото се запознаха с Пътеката на солта, видяха как се вади солта и къде се лекуват бургазлии и посетиха пространството на Атанасовско езеро – „симБиотично“.

В края на посещението им ги оставихме да се наслаждават на „Точката“ на преминаващите мишелови, малки кресливи орли и вечерни ветрушки.

Обмяната на опит между екипите на LIFE проектите в цяла Европа е от голяма полза както за подобряване на природозащитните дейности, така и за споделяне на образователни и комуникационни похвати, включително и на по-добро управление на проектите.