Новини

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА РЕЖИМИТЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ОБСЪЖДАХА ДНЕС НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ЗА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

02.11.2016 г.

Осмата среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро се проведе на 2 ноември 2016 г., за да обсъди различните предизвикателства, свързани с режима на защитените територии. Един от поводите е възникналият казус с неотразяването на границите на защитена местност (ЗМ) „Бургаски солници“ в Ловоустройствения план на ДГС Бургас, което създава затруднения при прилагането на заповедта на ЗМ и съответно осъществяване на ловна практика от ловците, които ползват околните терени. Надяваме се конструктивният диалог между институциите да доведат в най-скоро време до окончателно разрешаване на казуса. Предстои приемането на актуализирания План за управление на резерват Атанасовско езеро, който трябва да отрази внесените становища на заинтересованите страни.

В срещата се включи и народния представител инж. Румен Желев, който добре познава ловната тематика и проблемите на защитените територии в района на Бургас и също взе отношение по въпросите с отразяването на границите на защитените територии.

Кратко представяне на моментното състояние на Атанасовско езеро направи Дияна Костовска, ръководител на проект „Солта на живота“, БФБ - „Това лято имаме много успешен гнездови сезон, което се дължи на комплексните консервационни дейности – подобряване на екологичното състояние, хидробиологичните условия, физико-химичните условия, устойчивост на водния режим. Установихме рекордна численост на гнездящите дебелоклюни рибарки, както и много висока на блатна лястовица, саблеклюн, кокилобегач и белочела рибарка.“

Почистени са 12 км от канала, изградени са 2 дървени платформи за гнездене, случи се Фестивала на солта и редица други интересни комуникационни дейности. Активно се изпълнява Образователната програма за запознаване на учениците с природното богатство на Атанасовско езеро на открито сред природата и в рамките на града по Пътеката на саблеклюна. Но за съжаление след като на последната среща на съвета в края на юни бе открита Пътеката на саблеклюна, вандализмът не пощади атрактивните табели, които послужиха за проба на юмруците на някой „голям местен юнак“. Три от десет табели са здраво пропукани, а една е изцяло преполовена и унищожена. Две други табели са служили за мишени и сачмите още стоят дълбоко забити в дървените основи на табелите.

След като бе затворен достъпа с автомобили по Пътеката, до голяма степен се ограничиха търсещите любовно усамотение граждани, които сега остават на паркинга или пеша достигат и се възползват от плетената наблюдателница. На екипа на БФБ се налага всеки път преди да посрещне група с деца да почиства от използвани презервативи и опаковки, за да не бъде изместена темата за размножаването на птиците с оплождането на хората.

Неизвестен извършител запали района до Пътеката на саблеклюна, вследствие на което изгоря голяма част от растителността и се наложи входната табела с картата на езерото да бъде отрязана от пожарникарите, за да може да премине специализираната техника.

„Ние от БФБ знаем колко усилия, средства и време струва да се направи нещо полезно в обществена полза, защото с това се занимаваме още откакто сме създадени (1994 г.), но не сме готови да приемем с лека ръка унищожаването на нашия труд, безсмисленото харчене на обществени средства (в нашия случай осигурени от програма LIFE + на ЕК) и зачеркване на труда на десетки доброволци, които са чистили, косили и поддържали Пътеката.“ – каза Радостина Ценова от фондация Биоразнообразие. – „Ако станете свидетел на нарушения в района на Атанасовско езеро и ако ви е грижа, бъдете активни и сигнализирайте на 112 или на нас от „Солта на живота“.

Традицията Съветът да се събира в ново за Бургас пространство бе запазена и този път срещата се проведе в читалище Хамалогика. Участваха представители на РИОСВ, Община Бургас, БАН, Летище Бургас, ДГС Бургас, РУО на МОН, Черноморски солници, БДЗП и др. Общественият съвет е отворен и за граждани, които проявяват сериозен интерес към Атанасовско езеро.