Обитатели

Атанасовско езеро съхранява уникално биоразнообразие, характерно както за лагуните, така и за хиперсолени водоеми, сладководни местообитания (каквото е каналът, опасващ границите на езерото) и крайезрните солени ливади, панонски солени степи и др. Това е предпоставка за разнообразни обитатели от всички организмови групи.