Новини

ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА ЗА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО
Българска фондация Биоразнообразие и Пристанище Бургас ЕАД имат удоволствието да Ви поканят на откриването на интерактивната пътуваща изложба за Атанасовско езеро – „симБиотично“.

Заповядайте на 27 април 2015 г. (понеделник) в 18.00 часа в Морска гара Бургас.
 
Пътуването на изложбата започва от Бургас - градът на Атанасовско езеро и тук тя ще може да бъде видяна всеки ден от 28 април до 13 май 2015 г. от 10:00 до 18:00 часа.
ДРОН НАД ЛАГУНАТА
Екипът на проект „Солта на живота“, LIFE+ направи демонстрация на пилотната за България технология за наблюдение и оценка от въздуха с използване на  дрон.

С помощта на дрон ще се следи състоянието на лагуната Атанасовско езеро и ще може бързо да се получава информация при възникване на заплахи от различно естество – наводнения, разрушения на инфраструктурата, разоравания, замърсяване, масова смъртност при птици. А и ще се получават впечатляващи кадри и видеоклипове от въздуха, които ще служат за популяризиране на най-красивото природно чудо на Бургас!
Удължава се конкурса за лагуната
Поради краткия срок на обявения от нас ученически конкурс "Какво е за мен лагуната Атанасовско езеро?" и липсата на достатъчно време за учениците да представят своите идеи - удължаваме срока с още един месец!
Така крайния срок за представяне на резюме на идеите е вече 20 май 2015 г., а финалният кръг ще се проведе на 31 май неделя от 10.00 часа в Културен център "Морско казино" Бургас. Очакваме вашите идеи в 5те категории на конкурса на e-mail saltoflife@biodiversity.bg

Подробности за конкурса http://www.saltoflife.biodiversity.bg/bg/Konkursi_za_lagunata-c158

  • 21.04.2015 г.
Първите дебелоклюни рибарки вече са тук!
По време на редовния орнитологичен мониторинг на Атанасовско езеро, който БДЗП провежда в рамките на проект "Солта на живота", LIFE+ са установени първите за тази година дебелоклюни рибарки - две птици ловуваха активно около ливадите северно от езерото и канала. Ливадите и изчистеният канал са пълни с жаби, които са една от любимите им храни. Надеждата на всички е този вид отново да загнезди тази година в езерото.

 
Лагуна клийн джамбуре
или ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ ОКОЛО АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

Тази година Великден дойде много рано, а с него най-накрая дойде и пролетта. Не успяхме с почистването преди празника, затова ви каним една неделя по-късно да се включите в акцията, която БФБ организира, за да почистим района около Укритието на Атанасовско езеро и да дадем началото на Пътеката на саблеклюна, която ще бъде изградена там.
Искаме пълна преработка на ПУ за Атанасовско езеро
На 7 април 2015 г. в Културен център Морско казино в Бургас се проведе обществено обсъждане на предложението за актуализиран План за управление на поддържан резерват Атанасовско езеро. Участваха главно представители на институции и неправителствени организации, но и граждани. След обстойната презентация на Плана направена от г-н Любомир Профиров – ключов експерт в екипа, разработил ПУ, бяха изслушани становищата на различните заинтересовани страни.
Спас Узунов от БФБ представи становището на фондацията и на екипа на проект „Солта на живота“, LIFE +.
Обичайно за Атанасовско езеро
Пролетта идва не на шега. Както всяка година, обичайно, бавно, дъждовно. И съвсем в реда на нещата, някак ежедневно и рутинно Езерото започва новия си кръговрат.

Гнездовият период през тази година закъснява. Вероятно поради по-ниските температури или от повишеното ниво на водите в лагуната. Все още много от дигите и валовете й са под вода и това затруднява намирането от птиците на подходящите места за гнезда.
 
Какво е за теб лагуната?
Българска фондация Биоразнообразие и Регионален инспекторат по образованието - Бургас предизвикват бургаските ученици да представят по най-атрактивен начин лагуната Атанасовско езеро като се включат в конкурса "Какво е за мен лагуната Атанасовско езеро?".

Конкурсът има следните 5 категории:
  • Водач в лагуната
  • Мултимедийна презентация
  • Интернет приложение
  • Арт пърформанс
  • Дизайн за печатно издание
Летят жерави ...
Разгарът на пролетната миграция е време, в което нагледно може да се види голямото значение на Атанасовско езеро за птиците, което в момента e една натоварена и кипяща от живот крайпътна станция, подобно на големите бензиностанции по магистралите по време на летните отпуски.

Щъркелите и пеликаните, грабливите и пойните птици вече интензивно мигрират към местата, където ще отгледат новото си поколение. Но освен обичайно заподозрените,  и много други по-редки гости са тук тези дни. По време на редовния орнитологичен мониторинг, осъществяван от БДЗП в рамките на проект „Солта на живота“ опитното око на орнитолозите Ралица и Влади се натъкна на прекрасните силуети на два сиви жерава.
 
Пролетна миграция на белите щъркели
Днес небето над Атанасовско езеро се изпълни с мигриращите бели щъркели. Птиците пристигат от Африка и изминават огромни разстояния, за да достигнат до родните си места в България, където формират двойки и изграждат гнездата си. 

С пристигането на щъркелите традиционно е свързано идването на пролетта у нас. Време е да се свалят мартениците, закичени на 1 март, защото с настаняването на щъркелите близо до нас в селата и даже в градовете, започва новият живот.