Новини

Ученически конкурс за лагуната Атанасовско езеро
Природонаучният музей - Бургас в партньорство с проект „Солта на живота” на БФБ, финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз организират конкурс за изготвяне на проект на рекламно-информационен материал за лагуната Атанасовско езеро.  
„Солта на живота” ще пази и възстановява лагуната Атанасовско езеро
Проектът е на стойност от 2 013 027 евро, 75% от които се осигуряват от Европейския съюз чрез програма LIFE+ Природа.

Благодарение на проекта ще бъде изчистен 23-километровия сладководен канал, който обгражда езерото и събира дъждовната вода от населените места и нивите наоколо.