Новини

Нашата едногодишна история с дрона Петя

07.12.2015 г.

[AL5] Благодарение на наградата на Дарителска програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство в България бе закупен дрон модел Phantom 2+. Извършени са теоретични и практически обучения, и тренинг по управление на машината, проучена е нормативната уредба за осъществяване на дейността.

Бяха проучени подходящи места на Атанасовско езеро предвид близостта с летище Бургас и опасността, която може да възникне при сблъсък на двете машини. Едва след като събрахме достатъчно опит и бяхме изчистили цялата процедура за летене, организирахме през април публично събитие за официален старт на проекта и представихме дрона и технологията пред медии и граждани на Бургас.
Впоследствие осъществихме десетки полети с дрона, наблюдавахме реакцията на четири вида птици в Атанасовско езеро към машината и определихме параметрите на полет с нулево въздействие върху тях в размножителен и извънразмножителен период.

Използването на дрона ни позволи да провеждаме целенасочени наблюдения на състоянието на солодобивната инфраструктура, обходния канал около Атанасовско езеро, депото за съхранение на строителни отпадъци и изкопани земни маси, изграждането на велоалея и нарушаване целостта на дюнните комплекси в източната част на езерото и др.

На 30 юни 2015 г. организирахме специална среща на Обществения съвет на Атанасовско езеро за да представим дрон-технологията и нашият опит от използването ѝ в Атанасовско езеро. Представители на всички компетентни институции от Бургас се запознаха с новите възможности и споделиха своите намерения за ползването на подобна технология за други дейности, свързани с превенция.

Извършихме тестови полети на дрон-технологията в защитена местност „Пода“ край гр. Бургас, защитена местност „Блато Алепу“ край гр. Созопол и защитена местност „Алдомировско блато“ край гр. Сливница. Консултирахме партньорски организации за приложението на дрон-технологията и мониторинга и избора на подходящи за целите конфигурации.

Направените по време на летателните сесии висококачествени фотографии и видеа и представянето им пред широката публика, както и интересът, предизвикан от използване на дрон в ежедневната работа по опазване на Атанасовско езеро, безспорно направиха Лагуната по-популярна, както в местен, така и в национален мащаб. Изготвихме гигантски пъзел за Атанасовско езеро със снимка от дрон, който беше представен на Фестивала на солта през 2015 година и на форума за изкуство и култура „Кауза природа“ в гр. Пазарджик, и сериозно затрудни участниците със своите 700 части.

Една от най-полезните дейности в нашия проект беше срещата с младите хора и бъдещи природозащитници. Над 170 студенти, преподаватели, биолози и еколози се включиха в нашите лекции в Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Шуменски Университет „Константин Преславски“ и Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“. Лекцията, наречена „Нашествието на дроновете – нови възможности за мониторинг на околната среда“ обобщава всичко постигнато по проект ЛАГУНА в ОКОTO НА ПТИЦА - еко-дрон, но отива и по-далеч с представянето на световния опит и с примери от други държави, които могат да се използват и у нас.
Изработен е специален видеоклип с кадри, заснети от дрона, за представяне на лагуната от птичи поглед.