Арт инсталации и изложби

Мариана Сърбова и нейния проект СОЛ

Мариана e архитект по професия и художник по душа, за който природата и общуването с нея е голямо вдъхновение. Завършила е специалност „Архитектура“ в УАСГ и „Дизайн“ в Hochschule fur Technic Щутгарт.  Съосновател на “Хамалогикa” и Детска Лаборатория, член на сдружение Трансформатори.  Участие и селекция в топ 10 на TileAward 2014, организиран от Agrob Buchtal, участие в CONTEMPO 2014, Варна с проекта СОЛ. Награда от "Архимория" - Бургаски архитектурни награди за Морски център Магазия. Награда в категория дизайн от Национален преглед на българската архитектура за  "Стената на Приказките“, гр. Бургас /в екип/, III награда в конкурса на Трансформатори за Паметника 1300 години България /в екип/ и др. Има няколко самостоятелни изложби "Morfauna", "Морски", "Pret-a-design", „Платна" и други.

Повече за Мариана Сърбова: https://www.behance.net/marianasarbova


Изложбата СОЛ е от три части.

СОЛ 1 - ВОДИ:
Около Бургас има 3 езера (Мандренско, Вая, Атанасовско) и 1 море (Черно море). Макар че са толкова близо разположени едно до друго, те всички са уникални като характер и екология, а водите им са с различна соленост. Взех вода от всеки един от тези 4 водни басейни и оставих водата да рисува по свой начин - правейки акварели от ръжда по 4 метални платна. Всяко платно се получи различно от останалите - и като краен резултат и като процес във времето. Също както водата “рисува” в природата - с различни четки и бои, различни структури и пейзажи.
СОЛ 3 - ГРАНИЦИ:
Водата е едно цяло и едновременно с това отделни обеми с различни свойства, Водите циркулират, преливат се и преминават граници, в други водни басейни с други истории. Водата носи солта, водата изтрива солта... Водата едновременно тече, прелива се и се смесва, а в същото време дефинира граници. Водата всичко запомня, водата всичко изтрива...

 


СОЛ 2 - СЛЕДИ:
Платната са създадени със сол, вместо с бои. Взета директно от водните басейни, разтворена или кристална, солта оставя видими следи върху платната. Ние сме солени същества... живеем в свят, пълен със соли, живеем живот с вкус на сол, търсим солта на живота...

Ние сме солени същества...
Търсим сол в храната си,
Плачем със солени сълзи,
Самите ние имаме солен вкус,
Оставяме сол по дрехите си
с всяко наше усилие.
Ние сме солени същества...
Кръвта ни съдържа огромно количество соли - 
ние сме малки океани.
Солите в нас ни контролират изцяло!
Солта ни е и вкусна... и ни горчи...
и ни е в повече понякога.
Казват, че солта може да убива...
Но не можем да си представим живота без сол.
Ние сме солени същества...