Лагуната Атанасовско езеро

Лагуната Атанасовско езеро

06.01.2016 г.

Атанасовско езеро – лагуната на безбройните ята, на ослепителната сол, на горещите лета и свирепия зимен вятър. Лагуната на Бригадата, на Точката и Кочинката, от които тръгват пътищата на мнозина и които дават посока, за да не се загубиш. Лагуната на пурпурните води, обагрящи в неземна палитра едно от последните ни диви места. Лагуната на солничарите, пазители на тайните на вековни традиции за солта – важна като кръвта и скъпа като златото. Лагуната на Великата миграция, на шума от пеликански криле и тишината на прелитащи нощни ята. На вечния полет на птиците, устремени и уморени, намиращи тук сигурност и закрила по дългия път. Лагуната на Слънцето, каращо всяко кристалче сол да сияе в елмазен блясък, попивайки жарката му сила. И сред дългите сенки на залезите сгушени в оглушителната тишината почиват силуетите на хиляди птици...
За първи път през 2015 г. нарушаваме традицията на Българска фондация Биоразнообразие и посвещаваме годината не на застрашен  растителен или животински вид или интересна група организми, а на място. Това е годината на Атанасовско езеро – една лагуна на брега на морето и на ръба на града!
Атанасовско езеро е територия с изключително богато биоразнообразие и с голямо значение за опазване на световното и европейско природно богатство. То е част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 и е Рамсарско място. Северната му част е поддържан резерват, а южната - защитена местност „Бургаски солници“.
С езерото е свързан и природозащитния проект на БФБ в района – „Солта на живота“, който работи за възстановяване и опазване на крайбрежната лагуна и се изпълнява в партньорство с БДЗП и „Черноморски солници“ АД. Проектът е 6 годишен и се финансира от Програма LIFE+ на Европейската комисия.