КОГА и КАК да посетим езерото?

ЛЕНДАРТ НА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

04.06.2018 г.

Пътеката на саблеклюна имо своето ново и естествено продължение в посока към града. Възстановена бе и втората половина на стария маршрут отпреди 13 години и на изоставения бетонов постамент вече има нова арт инсталация, наречена ЯЙЦЕТО.

То е част от Лендарт инсталациите на Атанасовско езеро, създадени по време на арт пленера в края на април. Мащабни художествени конструкции от клони и тръстика бяха инсталирани непосредствено до езерото, които се движат под въздействие на вятъра. Стари солничарски дъски, разядени от солената вода послужиха за създаване на скулптурен обект под формата на огромно яйце. Идеята му е, освен като произведение на изкуството, да служи и като артистично укритие за наблюдение на птиците.

Лендартът бе изработен от Добрин Атанасов, Любен Кулелиев – артпедагози от Център АЛОС, и Калоян Минчев – техен асистент, както и от учениците от специалности „Сценичен костюм“ и „Рекламна графика“ от Национално училище за музикални и сценични изкуства „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас.

Този необикновен стил в изкуството се вплита естествено в заобикалящата среда и от една страна разширява района за разходка и естетическа наслада около езерото, а от друга - за пореден път вплита в едно природните и културни стойности на лагуната.

Инициативата е част от комуникационните дейности по проект „Солта на живота“ – организиране на пленери и изложби за Атанасовско езеро и се води от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Работата на Център АЛОС с ученици се осъществява като част от Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ (финансирана от фондация Америка за България).