Новини

Кратък отчет на проект "Солта на живота", LIFE+

12.10.2018 г.

Ако ви е интересно да прочетете съвсем накратко какво направи нашият екип за 6 години за крайбрежната лагуна Атанасовско езеро - изтеглете тази брошура (налична е на български и английски език) или ни потърсете за хартиено копие. В средите на програма LIFE+ този отчет е известен като Laymаn'r report и е много важен, защото чрез него по един достъпен и понятен начин са представени основните дейности, постижения и предизвикателства пред проекта за този период. 

Отново използваме възможността да благодарим на всички колеги, приятели, институции, организации и фирми, които ни помогнаха успешно да разказваме приказката за езерото, солта, птиците и хората и да направим много (но все още не всичко) за дългосрочното опазване на лагуната и уникалното Атанасовско езеро и неговите обитатели.
Кратък отчет 9 Mb (pdf) свали
Layman's report 9 Mb (pdf) свали