Новини

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

10.10.2018 г.

Интерактивна демонстрация върху пясъчна кутия показва на учениците до какво могат да доведат наводненията


Детският отдел на Регионална библиотека "Пейо Яворов" Бургас предлага на преподаватели и ученици нова интерактивна форма за учене и забавление чрез … пясъчна кутия
 
Днес в две срещи – сутринта и следобед чрез Регионалното управление по образование - Бургас бяха поканени преподаватели от училищата в региона, пред които се демонстрираха възможностите на кутията и ползването й, както за уроци по околен свят за начален курс, така и по география за среден и горен курс. Интерактивната пясъчна кутия може да е в помощ на учителите, за да успеят да покажат нагледно на учениците си как се променя релефът – как се формират високите планини, как се появяват водоемите и т.н. и да им позволи да разнообразят уроците и образователните форми.
 
Чрез „игра“ със специалния кинетичен пясък и благодарение на специален софтуер, децата могат да „създават“ релефа, да правят карти и да покажат индивидуално или групово своите знание. Могат да „пускат“ дъжд и дори да изригват вулкани. Но още по-интересно е, че благодарение на възможността „да вали“ върху пясъчната кутия, децата лесно могат да видят какъв е ефектът от наводненията, какво се случва, ако се увеличи твърде много нивото на водата и каква е ролята на влажните зони. Така обучението ще стане още по-полезно и ще подготвя учениците нагледно за това какви са последиците от климатичните промени върху нас хората и върху нашия живот. Районът около Бургас е благодатен за подобни експерименти, защото с всички влажни зони, с които е заобиколен (Атанасовско езеро, Вая и Мандра, включително и Черно море), лесно може да се превърне в демонстрационна площ за предизвикателствата и ползите от влажните зони.
 
Идеята е да се формира екологично мислене и навици сред децата и учениците, да се повиши разбирането им за взаимовръзките в различните екосистеми и ролята на човека в тези процеси.
Проектът е насочен към деца, ученици, студенти и преподаватели, хора с интерес в областта на екологичните промени и проблеми.
 
В момента в залата, където е монтирана кутията е разположена и част от изложбата „Миграции“ на Българска фондация Биоразнообразие, която разказва във фотоси и интересни графики и текстове любопитни факти за климатичните промени и за хората, които все по-често последните години напускат домовете си в бягство от наводнения, суши и други тежки климатични последствие. При интерес от страна на училищата цялата изложба (която включва 22 табла и представя и миграцията при животните) може да гостува на подходящо и достъпно място при тях.
 
Достъпът до кутията в Детския отдел на Регионалната библиотека е свободен всеки ден от 9.00 до 17.30 часа, а ако сте с организирана група е добре да се обадите предварително на тел. 056 86 09 04, за да ви включат в графика за посещения.
 
Пясъчната кутия е закупена и монтирана благодарение на проекта "Опознай Земята - пази я!", финансиран от фондация "Глобални библиотеки", в който РБ „Пейо Яворов“ си партнира с Българска фондация Биоразнообразие.