Новини

Европейската комисия инвестира 160,6 млн. евро в 96 нови екологични проекта

07.12.2015 г.

Комисията съфинансира в рамките на програма LIFE проекти за опазване на околната среда и природата и за изграждане на по-устойчива икономика.

Комисията одобри инвестиционен пакет на стойност 264,8 млн. евро в подкрепа на околната среда, природата и екологосъобразния растеж в Европа. Инвестициите са за 96 нови проекта в 21 страни от ЕС, финансирани в рамките на програма LIFE за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на околната среда и ефективното използване на ресурси в подкрепа на преминаването към кръгова и устойчива икономика, природата и биологичното разнообразие, както и управлението и информацията, свързани с околната среда. ЕС ще съфинансира проектите като предостави 160,6 млн. евро.

Европейският комисар по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела заяви: „Парите, инвестирани в проекти за околната среда, са добре похарчени пари. Щастлив съм, че нашата програма LIFE ще подкрепи много иновативни проекти и вярвам, че техният принос ще е жизнено важен. Освен опазването и увеличаването на природния капитал, съществуват много обещаващи перспективи в тази област, чрез които Европа ще поеме по пътя към нисковъглеродно, ресурсно ефективно и устойчиво бъдеще. Ще следим внимателно проектите, за да споделяме и възпроизвеждаме техния успех.“

Комисията получи 1117 предложения в отговор на покана с краен срок през юни 2014 г. От тях 96 бяха избрани за съфинансиране по трите компонента на програмата.

За 51 проекта по LIFE „Околна среда и ресурсна ефективност“ ще бъдат мобилизирани 103,3 млн. евро, от които ЕС ще предостави 56,2 млн.евро. Тези проекти обхващат действия в пет тематични области: въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност, отпадъци и вода. Близо половината от средствата ще бъдат насочени към 14 проекта за ресурсна ефективност, чрез които ще се улесни преходът на Европа към кръгова икономика.

В рамките на 39 проекта по LIFE „Природа и биоразнообразие“ ще се подобри природозащитният статус на застрашени видове и местообитания и ще се допринесе за целта на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие. Общият бюджет за тези проекти е в размер на 153,9 млн. евро, от които ЕС ще осигури 100 млн. евро.

6 проекта по LIFE „Управление и информация“ имат за цел да повишат осведомеността по проблемите на околната среда. Финансирането за тях възлиза на 7,5 млн. евро, като приносът на ЕС ще бъде близо 4,5 млн. евро.

Описания на всички 96 проекта, можете да намерите в приложението към това съобщение за медиите.


Контекст

Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и действията по климата. Тя действа от 1992 г. и по нея са съфинансирани над 4000 проекта в целия ЕС и в страни извън него, като са мобилизирани 7,8 млрд. евро и са предоставени 3,4 млн. евро за опазване на околната среда и климата. Във всеки един момент се работи по около 1100 проекта. Бюджетът за програма LIFE за периода 2014 — 2020 г. е определен на 3,4 млрд. евро по текущи цени, като са съставени две подпрограми за околната среда и за действията по климата.


Повече информация за LIFE:

Връзка към приложението.http://ec.europa.eu/life