Лагуната Атанасовско езеро

Август – Целите в кал и в помощ на птиците

06.01.2016 г.

Атанасовско езеро е мястото на най-старата и най-голяма природозащитна бригада в България. Всяка година в края на лятото тук се събират десетки млади хора от цялата страна и разпъват палатки до „Кочинката“ - за да видят, научат и помогнат. Вече повече от 25 години БДЗП организира бригадата, за да се строят нови домове на птиците – изкуствени острови насред водите на езерото (дървени или насипни), , за да се изследва  миграцията и да се учи какво е природозащита. Всяка вечер край лагерния огън се разказват чудни истории за редки видове, далечни експедиции, консервационни успехи и трудности, за хората и за природата …