Новини

Атанасовско езеро след края на „Солта на живота“

31.08.2018 г.

Днес завършва проект „Солта на живота“, който 6 години работи за опазване и възстановяване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро. По време на 12-та среща на Обществения съвет за езерото на 30.08.2018 г. бяха представени най-важните резултати от проекта, които получиха много висока оценка от участниците в съвета. РИОСВ Бургас връчи специален Поздравителен адрес на екипа на проекта за всеотдайната и компетентна реализация на консервационните, поддържащи и комуникационни дейности.

Партньорите по проекта (Българска фондация Биоразнообразие , Българско дружество за защита на птиците и Черноморски солници АД) извършиха сериозна консервационна работа, която гарантира опазването на лагуната от наводнение и възстановяването на това рядко за Европа местообитание.
Със закупения по проекта багер тип драглайн са почистени всички 23 км от канала, който обгражда езерото, и така е предпазено от навлизане на нежеланите сладки води, които променят екосистемата. Ремонтирани са 20,5 км от разрушените от наводненията диги и валове, които са от най-голямо значение за нормалното движение на водата за поддържане на Лагуната и традиционния солодобив.

Построени са 5 нови изкуствени острова и са ремонтирани 7 стари за гнездене и почивка на ключовите видове птици в Атанасовско езеро – безопасни и сигурни територии, защитени от наводнения и хищници.

Благодарение на работата по проекта и включването на висококвалифицирани експерти, сега по-добре се познава езерото и се разбират сложните процеси, които протичат в него.
Особено впечатляващи са комуникационните успехи на този консервационен проект. Освен, че бе номиниран сред 5-те най-добри проекта в Европа за 2018 за наградите Натура 2000 (в категория Комуникация), екипът предложи иновативни и оригинални решения, за да привлече хората не само от Бургас, но и от страната и да ги свърже емоционално с езерото.

Пътуващата изложба „симБиотично“ и едноименното пространство на солниците, Пътеката на солта и Пътеката на саблеклюна са само част от усилията на екипа да предизвика интереса към цветното езеро на птиците и солта. Превръщайки се в любимо място на бургазлии и гости, днес Пътеката на солта се посещава общо от 4727 души на ден през август, от които 3384 са посетителите на басейните с луга и кал, 1007 са велосипедистите и 336 пешеходците. Това са данните, според мониторинга на посетителите, който се извършва в рамките на природозащитната бригада „Атанасовско езеро“ от 2013 г. (за сравнение през 2013 г. отново в делничен ден броят им е бил 2383 човека).

Проектът ще се запомни с емблематичния Фестивал на солта, който за 6 години се разви и се превърна в очаквано и любимо арт събитие на много бургазлии, с рождения ден на резервата през лятото и с полумаратона „Атанасовско езеро“ през зимата, с десетки събития, акции и изложби.
Най-добрата новина обаче е, че Европейската комисия наистина високо оценява Атанасовско езеро и нуждата от природозащитни мерки за опазването на тази крехка и важна екосистема, затова в края на годината ще стартира нов проект за езерото, финансиран от Програма LIFE – наречен „Лагуната на Живота“.

Проект „Солта на живота“ се изпълняваше в периода 2012 - 2018 от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с Българско дружество за защита на птиците и „Черноморски солници“ АД. Проектът е съфинансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз.