Дизайн

Арх. Галина Милкова и дизайнерът Недко Николов с тяхната солна лампа

Успешният експеримент на Галя и Недко от Think Forward (повече за тях  http://saltoflife.biodiversity.bg/bg/Think_Forward_i_instalatsiyata_SALGHT-p753 ), които продължават да изследват взаимодействието на солта със светлина.