Публикации

Консервационен план след края на проект СОЛТА на ЖИВОТА, LIFE+

Представяме ви Консервационният план след приключването на проекта (After-Life Conservation Plan), който предлага конкретни консервационни мерки/дейности за периода 2018 – 2023 г. С изготвянето на този план се цели поддържане на ефекта от консервационни дейности и постигане на заложените дългосрочни природозащитни цели за Натура 2000 зона „Атанасовско езеро“.

Благодарим на всички експерти и представители на институции и организации, които участваха в дискусиите и представиха  своето мнение и визия за Атанасовско езеро, което беше много полезно за определяне бъдещето на тази природна територия.

Планът може да изтеглите в края на текста (има го наличен и на английски език).
Консервационен план 11 Mb (pdf) свали


е-бюлетин #5 / 2017

На вашето внимание е петият брой на е-бюлетина на проект "Солта на живота", който съдържа актуална информация за всичко най-важно и интересно, което се е случило през 2017 г. в крайбрежната лагуна Атанасовско езеро и около нея.
e-bulletin 5 3 Mb (pdf) свали


е-бюлетин Солта на живота #4

Представяме ви четвърти брой на бюлетина на проект "Солта на живота", който съдържа информация за всичко най-важно и интересно, което се е случило през 2016 година в Атанасовско езеро.
е-бюлетин 4 3 Mb (pdf) свали


Пътеводител-че за лагуната

"Пътеводител-че за Лагуната" е вдъхновено от изложбата "Симбиотично" и от него може да научите всичко най-важно за Атанасовско езеро - местоположение, традиционен начин за солодобив, птици и обитатели, основни заплахи и всичко интересно, което може да се прави около лагуната.
Пътеводител-че 7 Mb (pdf) свали


е-бюлетин Солта на живота #3

Представяме ви новият брой на бюлетина на проект "Солта на живота", който съдържа кратка информация за всички най-интересни неща, които са се случили през 2015 - Година на лагуната Атанасовско езеро.
е-бюлетин #3 786 Kb (pdf) свали


Календар за лагуната Атанасовско езеро

Започваме 2015 с нашия симпатичен календар посветен на Атанасовско езеро, който може да получите от офиса на проект "Солта на живота", LIFE+ в Бургас, ул.Гурко 53.

За първи път Година на .... е посветена не на определен вид растение или животно, а на дадено място и то какво - Атанасовско езеро. Календарът тази година включва основно снимки на бургаски автори - членове на Бургаската фотографска общност, на екипа на проекта и на изключителния баскетболист от бургаски отбор - Богдан Боев. Всички те ни предоставиха своите кадри безвъзмездно, за което сърдечно им благодарим.
календар 4 Mb (pdf) свали


е-бюлетин Солта на живота # 2

Представяме ви новият брой на бюлетина на проект "Солта на живота", който съдържа кратка информация за всички най-интересни неща, които са се случили през 2014 в живота на проекта, както и какво предстои в близко бъдеще.
е бюлетин 2 552 Kb (pdf) свали


е-бюлетин Солта на живота # 1

Една година след старта на проекта, ви представяме нашия бюлетин, който съдържа информация за най-важните дейности, които са се случили в рамките на проекта.
е-бюлетин 1 552 Kb (pdf) свали


Дипляна за проекта

Представяме ви дипляната на проекта - налична на български и английски език, която съдържа информация за дейностите, подробна карта на езерото, резерватната територия и границите на Натура 2000 зоната. Изтеглете я оттук или я вземете от нашия офис на хартия.
дипляна 607 Kb (pdf) свали