Природозащитна бригада

Природозашитна бригада 2016 - равносметката
Много повече нови приятели има Атанасовското езеро, след приключване на тазгодишната природозащитна бригада, организирана от Българското дружество за защита на птиците по проект „Солта на живота”. Повече от половината от включилите се доброволци бяха тук за пръв път и вече са сред най-големите фенове на лагуната, нейните птици и живота в лагера, разположен на поляната в северните солници на Бургас.
Природозашитна бригада 2016
Българска Фондация Биоразнообразие, Българското дружество за защита на птиците и Черноморски солници АД канят всички хора с приключенски дух да се включат в природозащитната бригада, организирана по проект „Солта на живота” към програма LIFE+ на ЕС.
Природозашитна бригада 2015
От 21 до 30 август Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира Природозащитна бригада „Атанасовско езеро 2015“, в която участват 40 доброволци от страната и един от Кралското дружество за защита на птиците - Великобритания.