Новини

Приключи успешно бригада „Атанасовско езеро 2015”

30.08.2015 г.

От 21 до 30 август 2015 г. Българското дружество за защита на птиците и БФБ организираха Природозащитна бригада „Атанасовско езеро 2015“, в която участваха около 50 доброволци от страната и един от Кралското дружество за защита на птиците - Великобритания. 

Основната работа и тази година беше свързана със строеж и ремонт на платформи за гнездене – т.нар. острови, които са сигурно място за отглеждане на потомство от саблеклюни, рибарки и дъждосвирци. Пълненето и примъкването на тежки чували с миди до платформите осигури подходящ субстрат, върху който тази пролет птиците ще отгледат потомството си.

Друга важна дейност по време на бригадата беше почистването на терена по Пътеката на саблеклюна в южното Атанасовско езеро. Младежите изкосиха и почистиха района около брега, където ученици от бургаските училища вече правят своите срещи с обитателите на езерото.

Усилена работа имаше и в защитена местност „Пода“, където се косеше тръстика пред Природозащитния център на БДЗП и се разширяваха местата, подходящи за почивка и хранене на повече птици. 

Едно от най-впечатляващите и вълнуващи природни явления по време на бригадата е есенната миграция на птиците. Точно тогава над „Точката“ за наблюдение на птици край Бургас преминават десетки хиляди бели щъркели, които по миграционния път Via Pontica достигат до своите места за зимуване в Африка. „Точкарите“ следят отлитащите ята и водят точните бройки на преминаващите щъркели, пеликани и дневни грабливи птици.

Бригадирите бяха най-важните помощници и участници във Фестивала на солта на брега на лагуната.

Незабравими са вечерите в лагера, когато на поляната гостуват различни лектори и представят разнообразни, непознати и много интересни лекции за риби, инвазивни видове, за колекции от пясъци, за езерото и за идейни млади хора, които променят света.

Бригада „Атанасовско езеро 2015“ се организира от БДЗП по проект „Солта на живота“.

Специални благодарности за организатора на бригадата Иван Пандъков, за ръководителите на работните групи - Владимир Младенов и Ралица Георгиева, на отговорника за миграцията - Георги Герджиков, за отговорника по логистиката - андон Давидов и на всички доброволци на БДЗП, които помогнаха бригадата да се случи по този добър начин.