Новини

Незабравим Ден на Натура 2000 в Бургас

24.05.2018 г.

В Деня на Натура 2000 - 21 май, проект „Солта на живота“, LIFE+ организира Единадесетата среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро. Темата бе посветена на природното и културно наследство, което езерото предоставя и е във връзка с 2018 - Европейска година на културното наследство.
След съвета се организираха два специални тура с Влакчето на солта из района на северни солници.

На 21 май 2018 г. от 13.00 часа в Първа зала на Експозиционен център „Флора“ – Бургас започна предпоследната среща на Обществения съвет в рамките на проектa, който приключва на 31 август тази година. Експетът комуникация представи специална презентация, посветена на Европейската година на културното наследство на тема „Нашето наследство Атанасовско езеро – където миналото среща бъдещето".
Ръководителят на проект „Солта на живота“  представи моментното състояние на Атанасовско езеро и всичко, което е извършено в рамките на последните 5 месеца откакто Съветът не се е събирал.
Децата от еко клуб „Капитан Планета“, ОУ „Ал.Г. Коджакафалията“ представиха своя ученически проект „Моето Атанасовско езеро“ и създаването на аудио турове за езерото на български и английски език.

В съвета участва изпълнителния директор на БДЗП, директорът на ДГС Бургас, Директорът на Дирекция "Евро интеграция и европроекти" и управителят на остров Св.Анастасия към Община Бургас, представители на РИОСВ Бургас, Летище Бургас, БАН, Бургаски университет "Проф.д-р Асен Златаров" и студенти и др.

След съвета участниците се отправиха към северната част на Атанасовско езеро, откъдето се организираха 2 тура из солниците с Влакчето на солта. Имахме шансът да наблюдаваме басейни, които се подготвят за новия сезон, такива, които не са били обработени и още пазят хиперсолени и червени води, хиляди солнични рачета и по-малко птици. Затова за да се насладим на повече птици навръщане се отбихме по Пътеката на саблеклюна и новата наблюдателница "Яйцето", където видяхме пеликани, саблеклюни, стридояд, лопатарки, чапли и др.
 
Благодарим на всички, които се включиха в Деня на Натура 2000 в Бургас!