Новини

Наши орноитолози на международната среща на Групата за изследване на дъждосвирцовите птици

22.09.2017 г.

Опазването на обикновената калугерица и големия свирец беше основен акцент на  тазгодишната конференция на международната група за изследване на дъждосвирцоподобните птици (IWSG) в Прага. Причина за насочване вниманието на участниците е драматичният спад от близо 50% от европейската популация и на двата вида за последните 30 години. Бяха проведени семинари за двата вида, засягащи заплахите пред които са изправени, проследяването на миграцията им, екологията на видовете и друга важна за спасяването им информация.

Изключително интересна част беше и обучението за работа със соларни геолокатори и обработката на данните събрани от тях.
 
Представителите на БДЗП представиха постер на тема „Различни методи за опазване на колонии от дъждосвирцоподобни птици от наземни хищници в Атанасовско езеро, България“. Така БДЗП презентира дългогодишната си работа и опит в предпазването на едни от най-важните колонии на саблеклюни и други наземногнездящи видове птици в Атанасовско езеро край Бургас.

Хищничеството е една от основните заплахи за тези видове на световно ниво и на срещата се обмени много опит с колеги от други държави, работещи по същия проблем. Силен интерес предизвика иновативния подход, приложен от БДЗП за предпазване на колониите от наземни хищници чрез изкуствено човешко присъствие в тях – използване на „говорещо“ чучело, имитиращо човек.

В международната конференция тази година участие взеха около 200 делегати от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка. Организаторите – Групата за изследване на дъждосвирцоподобни птици е организация с над 450 членове от повече от 50 държави, които работят за опазване и изследване на дъждосвирцоподобните птици в цял свят.

Опазването на дъждосвирцоподобните птици в Атанасовско езеро се извършва в рамките на проект „Солта на Живота“ финансиран по програмата LIFE+ на ЕС и изпълняван от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорството с БДЗП и Черноморски Солници АД.