Контакти

офис на проекта

Бургас 8000, ул. Гурко 53, бл.1, ет.1
тел. 056/987959
е-mail: saltoflife@biodiversity.bg 
Дияна Костовска – ръководител проект
е-mail: diyana.kostovska@biodiversity.bg
 

Централен офис на БФБ

София 1202,
ул. Веслец 39-41, ет. 4, ап. 11
тел. 02/9316183
e-mail: bbf@biodiversity.bg
www.bbf.biodiversity.bg


Контакти

Изпрати