Инсталация SALIGHT

Арт инсталация на солта и светлината

SALGHT е авторска инсталация на Think Forward, която изследва взаимодействието на солта със светлината, както и качествата на солта като материал за продуктов дизайн. След няколко обществени проекта, чрез  които студиото се опитва да предефинира етиката в дизайна, арх. Галина Милкова и пр. диз. Недко Николов започват  ново начинание - изследване и интерпретиране на характерни местни производства и продукти, първият от  които е солта. Инсталацията е създадена специално за “Фестивал на солта”, организиран в рамките на  проект “Солта на живота”, LIFE+ от БФБ, БДЗП и Черноморски солници АД.

Месец и половина преди старта на “Фестивал на солта”, идеята за солен продуктов дизайн се заражда  спонтанно в офиса на Think Forward. Архитект Галина Милкова, която по същото време разработва друг  проект съвместно с "Българска Фондация Биоразнообразие", заедно с дизайнера Недко Николов запознават фондацията с концептуална разработка на инсталация от сол. В лицето на Радостина Ценова и Дияна  Костовска фондацията става финансов и морален партньор на Think Forward.

През следващите седмици Think Forward търсят отговор на въпроса дали солта е подходящ материал за  продуктов дизайн. На теория би трябвало да е. Солта е продукт, характерен за града, естетическите  й качества са безспорни, добива се в изобилие, евтина е. Солта обаче е хигроскопична и поглъща  влагата от въздуха. Ето защо произведените от хималайска сол лампи трябва да се съхраняват в сухи  помещения, а при влага - да са включени, за да се изпарят водните частици на повърхността им.  Следователно солта не е устойчив материал.

За да бъде такъв, е необходим втори компонент, който да не компрометира естетическите й качества. В  съчетание с полиестерна смола солта става водоустойчива, неронлива, сравнително товароустойчива,  СВЕТЛОПРОПУСКЛИВА. Новополученият материал се отличава с добра адхезия към повърхности, устойчивост  както на вода, така и на бензин, мазнини и масла. Материалът може да бъде изложен краткотрайно на  влиянието на високи температури (до 90°C). Бяха направени следните проби - едра морска сол, слепена  със смола; египетска сол, слепена със смола; сол FLEUR DE SEL, слепена със смола; и други проби с  променливо съотношение между смолата и солта.

Резултатът от изследването е синтезиран в инсталацията SALGHT, която се състои от най-добрите 4 проби - куб (сол20%, смола80%), тънкостенен куб от слепена със смола сол FLEUR DE SEL, тънкостенен куб от слепена със смола едра моркса сол, преливаща в смола без примеси, египетска сол със смола, скулптирана върху стъклен куб. В перспектива SALGHT е добра информационна база за нов продуктов дизайн  - локално-идентичен, иновативен, на достъпна цена.

Отвъд скромната научна стойност, SALGHT е поетично пресъздаване на изкристализирането на морската сол в розовеещите запасни басейни на Атанасовско езеро, съхраняващи концентрирани морски води. Отвъд  артистичната й стойност, SALGHT добавя още една сфера на употреба на така ценната суровина, използвана в  хранително-вкусовата, текстилна, химическа, транспортна, машиностроителна индустрии.