Новини

Есенната миграция на птиците тече с пълна сила

23.08.2017 г.

След сравнително слабия гнездови сезон това лято, най-накрая в началото на август се активизира с пълна сила есенната миграция на птиците, като най-чувствителна е в момента при чайките и дъждосвирците.

На последния мониторинг на състоянието на езерото, който екип на БДЗП провежда в рамките на проект "Солта на живота", са наблюдавани 24 669 индивида водолюбиви птици в Атанасовско езеро, което е добра численост за началото на сезона. Най-масов регистриран вид е розовият пеликан със 8830 индивида, следван от речната чайка с 8220 индивида и саблеклюна със 1301 птици. Наблюдавана е голямо видово разнообразие на представителите на дъждосвирците, като общият им брой е близо 5000 птици.

Дъждосвирците, чайките и пеликаните са едни от първите видове, които ще спрат в Атанасовско езеро, за да си починат и да се нахранят по време на есенната си миграция. Най-големите струпвания на тези видове се очакват в края на август и до средата на септември.

По време на мониторинга са наблюдавани и редки за страната видове - пепеляв брегобегач и розово фламинго.