Новини

БФБ се включва в ЕвропейскатаСЕДМИЦАнаМОБИЛНОСТТА

21.09.2017 г.

На 21 септември група от ученици от ППМГ "Акад.Никола Обрешков" - Бургас ще посетят района на Атанасовско езеро и ще се включат в ЕВРОПЕЙСКАТАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА като използват алтернатирен транспорт - солничарско влакче, а после и ходене пеша до границата на резерват Атанасовско езеро. Екип на БФБ, проект Солта на живота, LIFE+ ще им разкаже за историята на солниците, за езерото и ще им покаже част от неговоте обитатели.

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда всяка година в периода 16-22 септември. Целта й е да насърчи европейските общини да въведат и подпомагат устойчивия транспорт. През 2017 се фокусира върху „Чиста, споделена и интелигента мобилност“, а мотото е „Заедно стигаме по-далеч“. 

Чрез своята инициатива БФБ и Черноморски солници АД, които оперират солничарското влакче насърчават екологосъобразни модели на придвижване. В езерото няма пътища и не преминава никаква тежка техника, която би обезпокоила многобройните обитатели на крайбрежната лагуна. Езерото и начина по който се стопанисва са добър пример за активно въвличане на бизнеса в грижата за природата.  

Благодарим на Община Бургас за поканата и възможността да се включим в инициативата и се надяваме и времето да е с нас, за да се насладим на тази уникална транспортно - природна възможност.

Колоездене
Колоезденето присъства във всички аспекти, които правят града „приятно място за живеене“. Велосипедите пестят място и енергия, не създават шум нито замърсяване. Те допринасят за устойчивата мобилност и благосъстоянието и са ефективни и здравословни.
Всички изброени тук предложения за дейности трябва да привличат вниманието към ползите от колоезденето.
Колоездене и интелигентното придвижване до месторабота
За да се осигури безопасност, за да бъде създадена инфраструктура за велосипедите на работното място както и да се въведат стимули за придвижване до местоработата с велосипед, е важно:
На много оживено място, достъпно за персонала и гражданите, да бъде организиран информационен щанд/за велосипедистите.
 • Да се организира ден „С колело до местоработата“ и да се предлагат различни стимули за използването на велосипед на работещите.
 • Да се организират предизвикателства, свързани с ежедневното пътуване до работното място, които да покажат, че колоезденето е не само най-евтиният и най-здравословният, но повечето пъти и най-бързият начин на придвижване.
 • Да се проведе модно ревю на облекло за колоездене или да се оформят комплекти за него (дъждобрани с фирмена емблема и др.).
 • Да се дават отличия или награди на фирмите, които поощряват колоезденето.
 • Да се разпространява информация за безопасни велосипедни маршрути до местоработата в сътрудничество с местните полицейски или пътни служби.
 • Организирайте модно ревю за велосипедисти или изложба на прототипи и ретро велосипеди.
 • Предложете на местните сдружения на велосипедистите или полицията да маркират велосипедите като защита против кражба.
 • Предлагайте на живущите да участват в „Ежедневна колоездачна обиколка“ и приканвайте участниците да поставят плакати на гърба си, посочващи какво разстояние изминават те с велосипед ежедневно. Всички плакати ще бъдат показани на изложба в края на обиколката.
 • Организирайте програма за насърчаване на колоезденето в сътрудничество със собствениците на местните магазини.
Ходене пеша
Изброените по-долу дейности могат да привлекат вниманието към възможностите, които ходенето пеша предлага. Предлаганите дейности могат да бъдат организирани бързо и нямат трайно материално въздействие. Те обаче имат за цел да окажат трайно влияние върху съзнанието на хората и да предизвикат медиен интерес.

Ходене пеша и интелигентно придвижване до местоработата
 • Предлагайте на ръководствата на фирмите да насърчават служителите, които идват на работа пеша, с парични стимули или с допълнителни две минути към полагащия се годишен отпуск.
 • Предлагайте на фирмите да дават подаръци на уличните чистачи, които поддържат площите около техните сгради.
 • Съветвайте фирмите как да променят своите паркинги за автомобили, за да се осигури предимство за пешеходците.
 • Предлагайте на директорите да се разходят из улиците около сградата (ите) на тяхната фирма, за да преценят доколко те са достъпни за пешеходци.
 • Работете с фирмите за пристъпване към редовно изпълнение на общи проекти за премахване на графити от околността.
 • Разпространявайте информация за безопасни пешеходни маршрути.
 
Листовка 332 Kb (pdf) свали
Наръчник за добри практики 2 Mb (PDF) свали