Новини

Атанасовско езеро след големите дъждове в Бургаско

26.10.2017 г.

25 октомври 2017 г. със сигурност ще бъде запомнен като един от най-дъждовните дни в последното десетилетие. НИМХ на БАН съобщава за 176 л/м2 за района на Карнобат в рамките на 15 часа. Това е близо една трета от средно годишната норма на валежите за района - 540 л/м2 и около 4 пъти повече от месечната норма за октомври (47 л/м2). За района на Атановско езеро са отчетени (данни от метеорологичния мониторинг на „Черноморски солници“ АД) 49 л/м2 за Южен и 38 л/м2 за Северен солник. Това също са екстремни количества валежи, потвърждаващи все по-видимите климатични промени на които, сме свидетели в последните години.

Една от основните цели на проект „Солта на живота“ е да намали риска от наводнения на Атанасовско езеро и да ограничи щетите от тях, свързани с опазване на богатото му биологично разнообразие и традиционния солодобив, който се провежда тук. Дейностите за постигане на тази цел са почистване на обходния канал и възстановяване на солодобивната инфраструктура – диги и валове. Ето защо всеки проливен дъжд се явява своеобразен тест за това какво сме направили и постигаме ли целите си да опазим крехката екосистема на Атанасовско езеро.

Още неспрели дъждовете, екипът ни направи оглед на ключовите места, които в предишни години са били  причина за сериозни наводнения и разрушаване на инфраструктурата. За щастие, въпреки сериозните щети на други места, този път Атанасовско езеро беше едно по-сигурно и защитено място. И това не е случайно. Основните дейности по проекта са в заключителната си фаза и вече може да се наблюдават резултатите от тях.

Почистването на дългия 23 км обходен канал на езерото и укрепване на защитната му дига е в основата за безопасното и сигурно отвеждане на големите водни количества към морето. Осигуреният по-голям обем и проводимост на канала не позволява водите от валежи и от язовирите във водосбора на Атанасовско езеро да навлизат в него и да разрушават дигите и валовете. Не се наблюдаваха и характерните за предишни екстремни валежи заливания на улиците в ниската част на гр. Бургас (кварталите Изгрев и Зорница) вследствие на преливане на обходния канал на Атанасовско езеро.

Самото езеро бе повишило нивото си едва с 10-15 см, което е още едно потвърждение за ефекта на нашата работа. Не се наблюдават щети върху инфраструктурата и водния режим на лагуната, което е гаранция, че дъждът не е причинил нарушения върху функциите на екосистемата.
И като че ли единствено птиците приемаха случващото се за нещо нормално, част от езерното ежедневие и вечния природен кръговрат...