Новини

LIFE и крайбрежните местообитания
Специална публикация на Европейската комисия и програма LIFE (Финансовият инструмент за околната среда и действията по климата) посветена на крайбрежните хабитати (LIFE and Coastal habitats) излезе наскоро. Крайбрежните лагуни на Черно море са специален обект в публикацията, като се разглеждат LIFE проектите, изпълнявани в района на Бургас (Живот за Бургаските езера и Солта на живота), които са възстановили и продължават да работят за опазването на лагуните в България, за да защитят местообитанията от наводнения и замърсяване, и са ремонтирали солодобивната инфраструктура, за да опазят местата за размножаване на птиците с европейско значение.
 
Ползи от новите инфраструктурни съоръжения в Атанасовско езеро
През юни се проведе мониторинг на сукцесионните процеси върху минидигите в Атанасовско езеро. Минидигите са нови елементи на солодобивната инфраструктура, които приложихме за първи път в рамките на проект „Солта на живота“. Тази технология е заимствана от опита в солниците Сековиле - Словения, които имахме възможност да посетим в края на 2015 г. като част от обмяната на опит с подобни LIFE проекти (LIFE MANSALT). Разбира се, приложихме нови идеи и техники, които да адаптират тези съоръжения за условията на нашето езеро.
Децата от ЧУ "Мария Монтесори" Бургас преминаха 5 модула от образователната програма за Атанасовско езеро
Изминалата седмица бе посветена на занимания по Пътеката на саблеклюна за малките ученици от частно училище "Мария Монтесори" - Бургас. Всеки ден от понеделник до петък децата пристигаха на Пътеката и се занимаваха по различни теми, които ги направиха близки до различните организмови групи.
Пеликаните заеха новите квартири
Този уикенд настъпи голяма радост сред екипа на проект "Солта на живота", защото платформите, които сторихме през ноември, заедно с нашите партньори от БДЗП бяха заети от десетки къдроглави пеликани. На следващите дни се престрашиха и розовите, които първо бавно, но после настъпателно завзеха новите квартири.
Проект „Солта на живота“ и Атанасовско езеро ще бъдат представени по време на юбилейната конференция на Националния политехнически музей
Диана Павлова от проект „Солта на живота“ и арх. Мариана Сърбова ще представят Атанасовско езеро и работата по проекта по време на юбилейната конференция на Националния политехнически музей в София на 1 юни 2017 г. Конференцията е по случай 60-тата годишнина от създаването на Националния политехнически музей и е на тема "Техническо и индустриално наследство в българските музеи".
 
90 деца от 9 учебни заведения в Бургас дефилираха на Карнавала на биоразнообразието
Тази година лятна сцена „Охлюва“ събра изключително артистични и майсторски костюми на най-различни обитатели на Живата природа на България, като често можеше да се види и самата „природа“, представена по разнообразен и много вълнуващ начин. БФБ, Община Бургас, РИОСВ – Бургас, заедно с всички участници създадоха един цветен природозащитен празник, а за вкусната част се погрижиха приятелите от Победа АД, които както всяка година подкрепят Карнавала и  осигуряват лакомства за участниците. 
 

Последни видеа